Danh sách các ứng dụng không hỗ trợ chip M1

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Twinmotion 🚫 🚫
MonitorControl 🚫 🚫
Elgato Video capture 🚫 🚫
Transcribe! 🚫 🚫
Dante Controller 🚫 🚫
Disk Drill 🚫 🚫
MKVtools 🚫 🚫
Winbox 🚫 🚫
Virtualbox 🚫 🚫 -
Google Drive for Desktop 🚫 🚫 47 (April 2021)
Sonocent 🚫 🚫
SafeNet Authentication Client 🚫 🚫
Epson Scanner 🚫 🚫
Sony Imaging Edge Webcam 🚫 🚫
Photo Mechanic 🚫 🚫 unknown
Oracle Database 🚫 🚫
SuperDuper! 🚫 🚫
BlueStacks 🚫 🚫
Serato DJ 🚫 🚫
Citrix Files for Mac 🚫 🚫
Avast 🚫 🚫
Right Font 🚫 🚫
Tableau Desktop 🚫 🚫
Loupedeck 🚫 🚫
Codeblocks 🚫 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng