Danh sách các ứng dụng không hỗ trợ chip M1

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Wine 🚫 🚫
DAZ Studio 🚫 🚫
Quake 🚫 🚫
Smart Switch 🚫 🚫
Desklog 🚫 🚫
BlueStacks 🚫 🚫 no ETA yet
uTorrent Classic 🚫 🚫
KDE Connect 🚫 🚫
QuickRes 🚫 🚫
SplashID Safe 🚫 🚫
SuperDuper! 🚫 🚫
Hasleo NTFS 🚫 🚫
Clarett 8Pre 🚫 🚫
Genymotion 🚫 🚫
AppDelete 🚫 🚫
LunarCal 🚫 🚫
KVMS PRo 🚫 🚫
DrJava 🚫 🚫
Twinmotion 🚫 🚫
Elgato Video capture 🚫 🚫
Transcribe! 🚫 🚫
MKVtools 🚫 🚫
Winbox 🚫 🚫
Sonocent 🚫 🚫
Epson Scanner 🚫 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng